Jeg er en matstylist bosatt i Oslo med bred erfaring fra redaksjonelle og kommersielle oppdrag fra Norge og utlandet. Med en MA i Kunstfag fra Kunsthøyskolen søker jeg etter å bringe frem det appetittvekkende og estetiske i alle mine arbeider. Min lidenskap for mat er kultivert over de siste 15 årene og jeg henter inspirasjon fra flere situasjoner; enten det er i grønnsakshagen, i kunst eller i naturen for å hente råvarer.  

I’m a food stylist living in Oslo with broad experience from editorial and commercial work, both domestic and international. With a Masters in Fine Art I seek to bring out appetizing and esthetic features in my work. My passion for food has been cultivated over the last 15 years and I find inspiration from all around me; be it in my vegetable garden at home or in nature looking for new and exciting ingredients.

Ta gjerne kontakt for oppdrag eller spørsmål
Please get in touch for collaborations or if you have any questions